O nás

Naše firma byla založena koncem roku 1999 jako česká rodinná firma specializující se na velkoobchod a maloobchod květin a zahrádkářských potřeb.

V roce 2000 byl zakoupen vlastní areál Na Roudné, začala nákladná rekonstrukce a předělání zemědělského provozu na obchodní, vybudování celého zázemí – kanceláře, chladící boxy, soc.zázemí, parkovací místa, venkovní parkoviště, příjezdové komunikace tak, aby VO mohl být přestěhován z původních nájemních prostor v Lobezké ulici.

V roce 2001 byly dokončeny úpravy a došlo k nastěhování do vlastního.

V roce 2002 byla celá firma zasažena povodní a došlo k cca 50% znehodnocení, u zásob bylo znehodnocení 100%.

Souběžně s velkoobchodní činností byla provozována také maloobchodní prodejna Orchidea na Francouzské ulici v Plzni. Z důvodu větší transparentnosti byly oba provozy v roce 2006 odděleny a maloobchodní aktivity převzala nově založená společnost Narcis B.

Narics B převzala provoz prodejny Orchidea a postupně se vlastní obchodní síť rozrostla až na 10 prodejen v Plzni, ale i Netolicích, Strakonicích, Táboře a dalších městech. 

V průběhu následujících let se ukázalo, že řízení více maloobchodních prodejen na dálku je velmi náročné a mohlo by ohrozit profitabilitu podnikání a zejména také kvalitu služeb nabízených zákazníkům. Z tohoto důvodu byl postupně počet prodejen omezen.

V současnosti provozuje Narcis B pouze maloobchodní v Galerii Slovany v Plzni.